Webinar: Modelat i assamblatge de peces tècniques amb SolidWorks

SolidWorks permet a l’usuari modelar peces i assemblatges de forma intuïtiva amb la finalitat d’accelerar el procés de disseny. Passa del concepte o idea inicial a la fase de fabricació en un període òptim, obtenint tota la documentació i informació tècnica per a la producció de peces o productes.

Webinar

L’objectiu d’aquesta sessió és mostrar de manera resumida els capacitats bàsiques del programari SolidWorks i què significa treballar amb un programari parameètric. En aquest webinar veurem com dissenyar una peça seguint un pla que, a posteriori, farem servir per a realitzar un assemblatge complet d’un motor de pistons.

La sessió es realitzarà de manera virtual el dimarts dia 10 de gener a les 16 h, tindrà una durada aproximada d’una hora.

 

 

INSCRIPCIÓ

https://zfrmz.com/AjCRyZUYTp6jYrRpd8ph

Ponent

La sessió anirà a càrrec de David Bartolomé. Enginyer biomèdic que està cursant el màster de Disseny i Enginyeria per a la Fabricació Additiva al CIM-UPC. Actualment col.labora a l’àrea de formació i divulgació tecnològica al CIM-UPC.