CIM UPC liderarà la nova Xarxa de Referència en Fabricació Additiva (XaRFA)

La XaRFA, finançada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, amb 26 grups de recerca de 14 entitats catalanes, neix amb l’objectiu de crear fins a 12 empreses de base tecnològica i facilitar la transferència de tecnologies d’impressió 3D a la societat.

La impressió 3D és una tecnologia disruptiva que té el potencial de canviar el món tal com el coneixem. Durant la primera part de la pandèmia, Europa va prendre consciència de la seva vulnerabilitat en temes de producció i la manca de sobirania en aquest àmbit. En aquest context, la impressió 3D és de vital importància, ja que permet respondre de manera immediata a qualsevol necessitat de producció.
A més, la impressió 3D té la capacitat de personalitzar i optimitzar cada peça fabricada per satisfer les necessitats específiques de cada aplicació. Això és particularment important en àmbits com la medicina i l’enginyeria, on les peces personalitzades poden millorar significativament l’eficiència i la qualitat dels productes i tractaments.

En resum, la impressió 3D és una tecnologia crucial per a la producció de productes personalitzats i per a la sobirania en matèria de producció, i té el potencial de canviar el futur de molts sectors.

Raó de ser de la XaRFA

La Xarxa de Referència en Fabricació Additiva (XaRFA) ha estat creada per representar aquest sector d’innovació en impressió 3D a Catalunya i esdevenir un referent europeu i internacional gràcies als recents progressos obtinguts per alguns dels seus membres en col·laboració amb grups i empreses internacionals. La XaRFA agrupa els grups de recerca més rellevants en fabricació additiva en diferents àmbits d’especialització, el que amplia el desenvolupament de la fabricació additiva i les seves aplicacions.
“Catalunya s’ha convertit en un centre d’atracció per a diverses empreses de tota la cadena de valor de la impressió 3D, incloent-hi fabricants de tecnologia, materials, proveïdors i usuaris. Aquest fet representa un gran repte i una gran oportunitat pel gran nombre de grups de recerca a universitats, centres tecnològics i centres de recerca catalans que treballem en diferents àmbits de la fabricació additiva, com ara processos, materials, programari i aplicacions”, explica Roger Uceda, director de Transferència i Valorització de CIM UPC.

La XaRFA serà liderada per CIM UPC, centre tecnològic de la UPC líder en tecnologies avançades de la producció i estarà formada per un total de 26 grups de 14 institucions de Catalunya: IQS, UB, UAB, IBEC, LEITAT, EURECAT, UdG, CIMNE, UPC, FSJD, UdVic-UCC, IGTP, FI3PT i CIM UPC.

Activitats de la XarFA

El projecte XaRFA que culminaran amb el programa XaRFA 2 Market, que té com a objectiu identificar i accelerar fins a 12 spinoff en l’àmbit de la impressió 3D amb les que es pretén crear més d’un centenar de llocs de treball de forma directa en els pròxims 5 anys. Per fer-ho es duran a terme quatre programes:
  1. El primer programa es centra en l’organització, monitorització i avaluació de les activitats i resultats del projecte, així com en garantir la igualtat de gènere.
  2. El segon programa té com a objectius identificar i promocionar de manera continuada i internacional els resultats tecnològics dels membres de la XaRFA que es puguin transferir al teixit industrial a través de trobades i esdeveniments.
  3. El tercer programa es concentra en la formació i capacitació dels membres de la XaRFA en les activitats necessàries per poder comercialitzar una tecnologia.
  4. Finalment, el programa XaRFA 2 Market té com a objectiu seleccionar i accelerar les tecnologies de fabricació additiva amb més potencial de la XaRFA.
Totes aquestes iniciatives tenen l’objectiu de millorar la transferència, valorització i internacionalització de la recerca desenvolupada pel teixit de R+D+I català. En aquest sentit, la XaRFA i el desenvolupament dels Programes de Valorització, amb la participació dels grups de recerca i les entitats adherides, portaran increments significatius en els projectes i convenis d’R+D+I, en el nombre de patents registrades i en el nombre d’empreses de base tecnològica creades amb la participació dels investigadors de la Xarxa.