La qualitat final d’una peça té dos fonaments bàsics. El primer està directament relacionat amb la qualitat de fabricació d’una peça. El segon és l’acabat de pintat de la mateixa, que dotarà d’impacte visual a la peça. I disposar de les millors eines i professionals garantitza el resultat.

Amb la finalitat de completar i complementar els nostres serveis tecnològics de suport al desenvolupament de productes i preseries, oferim la possibilitat de donar els últims acabats a les peces, models i prototips fabricats en una cabina de pintura d’alta gamma, i amb uns professionals experimentats, garantint així un treball de la més alta qualitat. Els millors acabats de fabricació i pintat.

Avantatges

  • Finalització dels productes integrada a les mateixes dependències, amb beneficis relacionats amb la qualitat, la confidencialitat i la reducció de temps d’execució
  • Acabats professionals: la qualitat és tant el resultat de l’ús dels millors mitjans tecnològics com dels millors professionals amb formació específica i llarga experiència en els procediments de modelisme industrial (polit, imprimat, pintat…)

Aplicacions

  • Combinat amb processos de polit, suavització superficial mitjançant imprimat per a prototips de qualitat mitjana en processos de desenvolupament de producte
  • Peces d’ultra-alta qualitat amb acabats finals per a presentacions internes o fires comercials
  • Peces pintades per a producte final, llest per a la comercialització i ús diari

 Equipaments disponibles

DTM Vanguard HS

cimupc fabricacio additiva cabina pintura astra 2

La cabina de pintura Astra té les següents característiques tant per pintat de prototips com peces finals.

Característiques

  • Mida màxima: 1.5 x 1.2 x 2 m –
  • Cabal: 15.000 m3/h
  • Velocitat aire: 0,4 m/s