CdP_MF_Projectes d’Edificació i instal·lacions amb revit nivell 3

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    DNI/NIE

    CV

    Document de inscripció al SOC (DARDO) / Document acreditatiu situació ERTE

   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada

    Dates
    Pròximament

    Horari

    Metodologia

    Ubicació
    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Propòsit

    El curs ocupacional de Representació de Projectes d’Edificació té com a competència general la realització de plans per a projectes bàsics i d’execució, fotocomposicions i maquetes treballant amb els diferents softwares que actualment més demanda tenen en el mercat com Autocad, Revit, Sketch Up i Rhinoceros.

    A més, també capacita per a l’elaboració de propostes per a completar el disseny d’aquests mateixos projectes, la supervisió d’arxius i la reproducció dels documents creats.

    Certificat de professionalitat

    Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l’Estat Espanyol que acrediten les competències que ha adquirit un treballador pel desenvolupament d’una activitat laboral. Confirmen que la persona que els posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest lloc de treball. És a dir, que està qualificat i compleix amb el perfil professional de la professió.

    El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

    El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

    L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

    A qui va adreçat?

    Està orientat a persones amb experiència en l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura. Enginyers, desenvolupament de producte, arquitectes, interioristes.

    A aquelles persones que desenvolupen la seva activitat en l’àrea de disseny, en qualsevol tipus d’empresa, ja sigui com assalariat o autònom.

    Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d’atur (80% de les places) tot acreditant el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les places), realitzant la demanda de millora.

    Col·lectius prioritaris

    Prioritàriament, persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO), i també:

    • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones més grans de 45 anys.
    • Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
    • Dones.
    • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret. Persones amb baixa qualificació professional.
    • Joves menors de 30 anys.
    • Persones treballadores en situació d’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació).
    • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo” i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.
    cimupc projectes edificacio 3

    Continguts

    MÒDUL II i III. PROJECTES D’EDIFICACIÓ I INSTAL·LACIONS AMB REVIT

    1. Introducció a Revit

    • Introducció
    • Pantalla d’inici
    • Interfície
    • Àrea de Dibuix
    • Rang de Vista
    • Modificar
    • Unitats i mesura

    2. Inici d’un projecte

    • Orientació
    • Topografia
    • Plataformes de Construcció

    3. Elements constructius

    • Forjats
    • Sostre
    • Cobertes
    • Murs
    • Portes i Finestres
    • Escales i Baranes
    • Rampes

    4. Modelat amb masses

    • Mur Cortina
    • Masses

    5. Elements estructurals

    • Pilars
    • Bigues i Sistemes de Bigues
    • Fonamentació
    • Encavallades

    6. Famílies

    • Components
    • Creació de Família Mètrica
    • Creació de Família
    • Creació de Família amb matriu
    • Creació de Família Paramètrica

    7. Treball en equip

    • Inserir imatge
    • Inserir Dwg i Rvt
    • Vincular Dwg
    • Vincular Rvt
    • Treball Col·laboratiu/Sincronitzat
    • Arxiu Central/Local
    • Sincronitzar
    • Permisos i Sol·licituds
    • Cedir Elements

    8. Organització de projectes

    • Plantilla de Projectes
    • Plantilla de Vista
    • Configuració de Projecte
    • Modificacions de Visibilitat/Gràfics

    9. Renderitzat d’imatges i vídeo

    • Edició de Materials
    • Càmeres
    • Il·luminació
    • Recorreguts Virtuals
    • Renderitzat

    10. Documentació del projecte

    • Creació de Fases
    • Càlculs de Superfícies
    • Esquemes i Llegendes de Color

    11. Desenvolupament d’instal·lacions en projectes d’edificació

    • Sistemes Elèctrics
    • Sistemes Mecànics – Climatització
    • Sistemes Mecànics – Sanejament
    • Sistemes Mecànics – Aigua

    “Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional“

    logos-foap

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       DNI/NIE

       CV

       Document de inscripció al SOC (DARDO) / Document acreditatiu situació ERTE

       El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

       El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

       L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.