Representació de Projectes d’Edificació (CdP nivell 3)

Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
520h+120h de pràctiques en empresa

Dates
Del 20/12/2022 fins al 19/05/2023

Horari
De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00h

Metodologia
Presencial

Ubicació
Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Propòsit

El curs ocupacional de Representació de Projectes d’Edificació té com a competència general la realització de plans per a projectes bàsics i d’execució, fotocomposicions i maquetes treballant amb els diferents softwares que actualment més demanda tenen en el mercat com Autocad, Revit, Sketch Up i Rhinoceros.

A més, també capacita per a l’elaboració de propostes per a completar el disseny d’aquests mateixos projectes, la supervisió d’arxius i la reproducció dels documents creats.

Certificat de professionalitat

Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l’Estat Espanyol que acrediten les competències que ha adquirit un treballador pel desenvolupament d’una activitat laboral. Confirmen que la persona que els posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest lloc de treball. És a dir, que està qualificat i compleix amb el perfil professional de la professió.

El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

A qui va adreçat?

Està orientat a persones amb experiència en l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura. Enginyers, desenvolupament de producte, arquitectes, interioristes.

A aquelles persones que desenvolupen la seva activitat en l’àrea de disseny, en qualsevol tipus d’empresa, ja sigui com assalariat o autònom.

Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d’atur (80% de les places) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les places), realitzant la demanada de millora.

Col·lectius prioritaris

Prioritàriament, persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO), i també:

 • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones més grans de 45 anys.
 • Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
 • Dones.
 • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret. Persones amb baixa qualificació professional.
 • Joves menors de 30 anys.
 • Persones treballadores en situació d’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació).
 • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo” i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.
cimupc projectes edificacio 3

Continguts

MÒDUL I. REPRESENTACIÓ DE CONSTRUCCIÓ

1. Anàlisi de dades i representació de plans amb Autocad 2019

 • Funcions bàsiques.
 • Descripció del sistema.
 • Eines bàsiques pel disseny en 2D: dibuix, edició (transformacions 2D).
 • Eines per a gestionar la geometria: capes, propietats d’elements.
 • Elements repetitius: blocs i atributs.
 • Acotació i text.
 • Presentacions i preparació per a la impressió de plànols.

2. Representació gràfica i maquetisme amb Sketch Up V-Ray i Rhinoceros

 • Introducció a SketchUp.
 • Aplicacions en l’entorn laboral: Disseny conceptual del Projecte.
 • Interfície del software i Vistes de treball.
 • Eines de dibuix 2D i 3D.
 • Concepte d’entitats. Grups i Components i Components dinàmics.
 • Operacions Booleanes i Seccions: Plans de tall.
 • Importació d’arxius CAD.
 • Estils visuals.
 • Materials: gestor de materials.
 • Càmeres i Animació d’escenes.
 • Caixa de sorra. Creació de superfícies.

3. Reproducció i arxiu de documents

 • Presentació de projectes de construcció (definició de projectes, documents d’un projecte, sistemes de documentació, registre, codificació, tipologia edificatòria, fotocomposició).
 • Gestió de l’oficina de projectes de construcció (aplicacions d’arxius i ofimàtica en projectes de construcció).

MÒDUL II. PROJECTES D’EDIFICACIÓ I INSTAL·LACIONS AMB REVIT

1. Introducció a Revit

 • Introducció
 • Pantalla d’inici
 • Interfície
 • Àrea de Dibuix
 • Rang de Vista
 • Modificar
 • Unitats i mesura

2. Inici d’un projecte

 • Orientació
 • Topografia
 • Plataformes de Construcció

3. Elements constructius

 • Forjats
 • Sostre
 • Cobertes
 • Murs
 • Portes i Finestres
 • Escales i Baranes
 • Rampes

4. Modelat amb masses

 • Mur Cortina
 • Masses

5. Elements estructurals

 • Pilars
 • Bigues i Sistemes de Bigues
 • Fonamentació
 • Encavallades

6. Famílies

 • Components
 • Creació de Família Mètrica
 • Creació de Família
 • Creació de Família amb matriu
 • Creació de Família Paramètrica

7. Treball en equip

 • Inserir imatge
 • Inserir Dwg i Rvt
 • Vincular Dwg
 • Vincular Rvt
 • Treball Col·laboratiu/Sincronitzat
 • Arxiu Central/Local
 • Sincronitzar
 • Permisos i Sol·licituds
 • Cedir Elements

8. Organització de projectes

 • Plantilla de Projectes
 • Plantilla de Vista
 • Configuració de Projecte
 • Modificacions de Visibilitat/Gràfics

9. Renderitzat d’imatges i vídeo

 • Edició de Materials
 • Càmeres
 • Il·luminació
 • Recorreguts Virtuals
 • Renderitzat

7. Treball en equip

 • Inserir imatge
 • Inserir Dwg i Rvt
 • Vincular Dwg
 • Vincular Rvt
 • Treball Col·laboratiu/Sincronitzat
 • Arxiu Central/Local
 • Sincronitzar
 • Permisos i Sol·licituds
 • Cedir Elements

10. Documentació del projecte

 • Creació de Fases
 • Càlculs de Superfícies
 • Esquemes i Llegendes de Color

11. Desenvolupament d’instal·lacions en projectes d’edificació

 • Sistemes Elèctrics
 • Sistemes Mecànics – Climatització
 • Sistemes Mecànics – Sanejament
 • Sistemes Mecànics – Aigua

MÒDUL IV. PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (120H)

MÒDUL III. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (40H)

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.


   Inscripció


   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    DNI/NIE

    CV

    Document de inscripció al SOC (DARDO) / Document acreditatiu situació ERTE


    El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

    El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

    L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.