Tecnologies

CIM UPC està a l’abast de l’entorn industrial per facilitar l’adopció de noves tecnologies avançades de la producció. I és que, de la mà de les TIC associades a la Fàbrica Digital – des de l’impressió 3D als dispositius IIoT-, són moltes les tecnologies associades a la digitalització a les plantes productives, i moltes les oportunitats de guanyar competitivitat i afegir valor als processos i productes.

Moltes d’aquestes tecnologies són visibles a la Planta Pilot de CIM UPC, on es desenvolupen i posen a punt per facilitar la seva transferència a la indústria. En totes elles es fa evident que la supervivència de la nostra indústria està lligada a què es pugui treure el màxim profit, adaptant-se al que realment necessita l’empresa.

Per a això, CIM UPC ha posat el seu focus en un àmbit concret, la fabricació additiva i en un de general, la Indústria 4.0.

La fabricació additiva va representar en el seu moment una disrupció total respecte als processos de fabricació habituals, basats en utillatges i llargues produccions seriades. La impressió 3D porta al límit el paradigma de la fabricació flexible, oferint la capacitat de fer lots unitaris, tot personalitzant la producció. Llavors, CIM UPC és avui dia un dels principals centres de RDI a nivell europeu en aquesta tecnologia, oferent des d’impressores 3D personalitzades, i aprofundint en crear nous conceptes basats en la tecnologia d’Escriptura Directa de Tintes (Direct Ink Writing).

Pel que fa al Paradigma Indústria 4.0 – una reformulació del concepte Computer Integrated Manufacturing sota el que va néixer CIM UPC), al llarg dels anys CIM UPC ha acumulat una gran expertesa en tot l’àmbit de solucions d’automatització i millora de processos basats en la digitalització. Avui dia, per exemple, continua sent clau interconnectar equips, millorar l’eficiència automatitzant allà on cal, i treure profit a dades que es recullen i processen massivament, aportant no sols augments de flexibilitat i reduccions de costos, sinó arribant a plantejar nous models de negocis basats en aquestes dades extretes de la planta productiva.

Direct Ink Writing

Direct Ink Writing - DIW

Impressores 3D personalitzades

impressores-3d-personalitzades

Indústria 4.0

Indústria-4.0